Tømme Varmtvannsbereder – Slik Gjør Du Det

Tømme varmtvannsbereder

Din varmtvannsbereder må tømmes før du begynner avkalking av systemet. Dette er viktig for å forebygge kalkavleiringer i bunnen av tanken, og prosedyren vil hjelpe til med å beskytte komponentene og forhindre lekkasjer. Å tømme varmtvannsberederen kan være en enkel jobb, i dette innlegget skal vi gå gjennom hvordan du gjør det selv. I enkelte tilfeller vil det være nødvendig å ringe en rørlegger.

Hvorfor er det nødvendig å tømme varmtvannsberederen din?

Selv om det ikke er nødvendig å tømme varmtvannsberederen uten grunn, finnes det situasjoner der det er essensielt; for eksempel ved avkalking eller når du skal skifte ut varmeelementet. Tømming er også viktig hvis berederen ikke har vært i bruk over lengre tid, noe som ofte er tilfelle i ferieboliger eller ved flytting. Denne prosessen bidrar til å forhindre oppsamling av sedimenter inne i varmtvannsberederen.

Det er en god idé å tømme og avkalke varmtvannsberederen din årlig. Bruk denne anledningen til å inspisere berederens ulike komponenter (element(er), termostat, offeranode) og rengjør eventuelle kalkavleiringer i brederen.

Fordelene med å tømme og avkalke en varmtvannsbereder

Å tømme og avkalke din varmtvannsbereder er viktig for å forhindre nedbrudd og forlenge levetiden til berederen. Fjerning av kalksedimenter som har samlet seg i bunnen, gagner flere av berederens komponenter:

Varmeelement(er): Disse bør rengjøres med et mildt avkalkingsmiddel og en metallbørste for å fjerne kalkavleiringer.

Offeranoder: Vedlikehold reduserer slitasjen på denne delen, enten du har et offeranodesystem, et imponerende strømsystem, eller et hybridsystem.

Tank: Rengjøring hindrer korrosjon og mikrosprekker i berederen.

Termostat: Rengjøring beskytter temperaturføleren mot kalkavleiringer som kan forårsake unøyaktige temperaturavlesninger.

Denne prosessen bidrar også til lavere strømregninger. En vannvarmer som er belagt med kalk, bruker omtrent 10 % mer energi enn en som er rengjort og vedlikeholdt!

Tømme varmtvannsbereder på 5 trinn

Å tømme en varmtvannsbereder er en relativt enkel prosess. En effektiv metode er å kutte strøm- og vannforsyningen til berederen dagen før du planlegger å tømme den. Dette gjør at alt gjenværende vann i berederen brukes opp, noe som bidrar til vann- og energisparing. Alternativt kan du tømme berederen når som helst ved å følge disse fem enkle trinnene. Et raskt tips: Ha en bøtte og mopp klar for å håndtere eventuelle søl!

Slik tømmer du varmtvannsberederen:

Koble fra strømforsyningen:

Skru av strømmen til vannvarmeren ved å slå av sikringsbryteren i sikringsskapet.

Skru av vannet:

Steng vannforsyningen til varmtvannsberederen for å forhindre at den fyller seg mens du tømmer den.

Reduser trykket:

Åpne trykkavlastningsventilen og skru på en kran med varmt vann for å slippe ut eventuelt resttrykk.

Åpne tømmeventilen og tøm:

Finn tømmeventilen nederst på berederen. Plasser enten en bøtte under ventilen eller fest en slange til enden av den for å lede vannet ut.

Lukk tømmeventilen:

Når berederen er fullstendig tømt, lukker du trykkavlastningsventilen og tømmeventilen. Gjenåpne vannforsyningen ved å bruke stengeventilen og vend sikringsbryteren tilbake til på-posisjon. Din varmtvannsbereder er nå tømt og klar for videre bruk!

Del dette innlegget

Flere innlegg

Geir Roger Jensen